Paieška

 

 

 

Privatumo politika

 
Privatumo ir slapukų politika 

 
UAB "Hidrobalt" siekia apsaugoti savo naudotojų ir klientų privatumą bei gerinti vartotojų naršymo sesiją tinklapyje/svetainėje www.hidrobalt.lt. Ši privatumo politika yra skirta informuoti Jus, kaip renkame, apibrėžiame ir naudojame informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui: vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, kitus kontaktinius duomenis ar internetinius identifikatorius, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų platforma bei kokius ir kam skirtus slapukus naudojame (angl. cookies – slapukai, sausainiai). Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate ir paliekate mums teisę įrašyti slapukus (angl. cookies – slapukai, sausainiai) į Jūsų kompiuterį.
 
Kas yra slapukai?
Slapukai yra maži, kintantys duomenų failai, kuriuos naršyklė įrašo Jūsų kompiuteryje arba įrenginyje. Slapukai leidžia tinklo serveriui perduoti duomenis į kompiuterį ar įrenginį įrašų saugojimo ir kitais tikslais. Dauguma didelių svetainių ar interneto paslaugų tiekėjų tą taip pat daro. Vieni jų yra būtini kai kurių tinklapio skilčių veikimui, kiti – skirti rinkti informaciją ir rengti statistiką, kad būtų galima tobulinti tinklalapį ateityje. Vieni slapukai dings iš naršyklės nustatymų nutraukus sesiją tinklapyje, kiti liks naršyklės nustatymuose.
 
Slapukai gali padėti tinklalapiui suteikti vartotojui malonesnę ir sklandesnę patirtį. Šie slapukai negali rinkti jokios Jūsų kompiuteryje arba failuose esančios informacijos. Svetainėje naudojami ilgalaikiai slapukai (angl. persistent cookies). Jie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir saugomi jame iki nurodytos galiojimo datos ar kol naudotojas juos pašalina.
 
Informacija renkama tam, kad UAB "Hidrobalt" galėtų:
  • pateikti suasmenintą turinį;
  • rinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą, kad būtų nuolatos gerinamas svetainės dizainas ir funkcionalumas.
  • suprasti, kaip vartotojai naudoja svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus.
  • pritaikyti bendrus rinkodaros pranešimus ir reklamą remdamasi Jūsų pateikta informacija ir informacija apie naudojimąsi mūsų platforma, produktais ar paslaugomis bei kitais tinklalapiais. Todėl Jums apsilankius platformoje renkame Jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, trukmę, nukreipimo šaltinį ir tinklapio naršymo būdus bei naršymo veiksmus.
  • pagerinti vartotojų atsiliepimus ir atgalinį ryšį.
  • vykdyti tiesioginę rinkodarą ir informuoti Jus apie naujas UAB "Hidrobalt" paslaugas ir specialius pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, būtų Jums naudingi, pavyzdžiui, el. paštu ir rodydami reklamą trečiųjų šalių svetainėse, kaip antai „Facebook“, „Google plus“ (kai sutikimas nėra reikalingas);
  • savo svetainėje naudoti arba jau naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Tag Manager“, „YouTube“, „Google Maps“, „Google Analytics“, socialinių tinklų „Facebook“, „Twitter“ ir t. t., šios trečiosios šalys per mūsų tinklalapį taip pat gali naudoti slapukus. Šių įmonių slapukų naudojimui taikomos jų privatumo politikos, o ne UAB "Hidrobalt" privatumo politika.
 
Sutikimo atšaukimas ar kitoks nesutikimas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais
Tokiais atvejais, kai asmens duomenis tvarkysime su Jūsų sutikimu, Jūs turėsite galimybę savo sutikimą atšaukti. Mes galime turėti ir kitų teisinių pagrindų Jūsų asmens duomenims tvarkyti kitiems anksčiau paminėtiems tikslams. Kai kuriais atvejais tiesioginės rinkodaros pranešimus galime pateikti Jums ir be Jūsų sutikimo, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Tą galite padaryti parašę mums el. laišką į info@hidrobalt.lt arba tiesiogiai susisiekdami su mumis.
 
Jūsų asmens duomenų apsauga
Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, tačiau visgi negalime užtikrinti mūsų platformoje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.
 
Kitos svetainės, į kurias pateikiamos nuorodos mūsų platformoje
UAB "Hidrobalt" neatsako už svetainių, kuriose pateikiamos nuorodos į www.hidrobalt.lt svetainę arba į kurias yra pateikiamos nuorodos mūsų platformoje, jose pateikiamą informaciją ar turinį. Dažniausiai nuorodos į kitas svetaines yra pateikiamos tik kaip informacinės nuorodos, kurios gali būti naudingos mūsų vartotojams.
 
Pasinaudojus pateikiama nuoroda ir perėjus iš mūsų platformos į kitą svetainę, mūsų privatumo politika netenka galios. Naršymui ir veiklai kitose svetainėse, įskaitant svetaines, į kurias pateikiamos nuorodos mūsų platformoje, galioja tos svetainės taisyklės ir politika. Prieš tęsdami naršymą visuomet susipažinkite su tomis taisyklėmis ir politika.
 
Slapukų ištrynimas ir jų nustatymų keitimas
Jeigu norite ištrinti visus slapukus savo kompiuteryje, tai galite nesunkiai padaryti, atsižvelgiant į tai, kokia naršykle naudojatės:
 
 
  • Apsilankykite svetainėje „Your Online Choices“ norėdami atsisakyti įvairių pomėgiais grindžiamų reklamų adresu: www.youronlinechoices.com/lt/.
  • „Google Analytics“. Norėdami, kad „Google Analytics“ neteiktų duomenų apie Jus, galite atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-Out Browser Add-On) sekdami nurodymus čia –  tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jūs galite neleisti „Google“ naudoti slapukus apsilankydami „Google“ reklamos atsisakymo puslapyje čia –  www.google.com/policies/technologies/ads/.
  • „Facebook“ reklamos. Jūs galite kontroliuoti, kaip „Facebook“ naudoja duomenis tam, kad Jums rodytų reklamas, išjungdami reklamas, kurios gali būti grindžiamos pomėgiais ir (arba) Jūsų santykiais su konkrečiais reklamuotojais, skiltyje „Reklamos nustatymai“. Daugiau informacijos ieškokite įvairiuose „Facebook“ puslapiuose, kuriuose sužinosite daugiau apie „Facebook“ reklamas ir slapukus bei kaip atnaujinti nustatymus:
 
Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete  adresu: http://www.allaboutcookies.org
 
Šiame skyriuje nenurodytų trečiųjų šalių atveju prašome pasidomėti jų privatumo ir slapukų politika, kad sužinotumėte daugiau apie Jūsų naršymo metu rodomas reklamas ir kaip galite jų atsisakyti.

  

 

Privacy & Cookie Policy 
 
UAB Hidrobalt seeks to protect the privacy of its users and customers and to improve the browsing session of users on the website / website www.hidrobalt.lt. This Privacy Policy is intended to inform you how we collect, define and use information from which you can be identified, such as: name, surname, e-mail address, address, other contact details or online identifiers that you provide to us when using our platform and which ones and to whom we use cookies ( cookies – cookies, cookies). By browsing our website, you agree and leave to us the right to save cookies ( cookies – cookies, cookies) to your computer.
 
What are cookies?
Cookies are small, changing data files that your browser saves on your computer or device. Cookies allow the web server to transmit data to a computer or device for record-keeping and other purposes. Most large websites or Internet service providers do just that too. Some of them are necessary for the functioning of some sections of the website, while others are designed to collect information and compile statistics in order to improve the website in the future. Some cookies will disappear from the browser settings after the session on the website is terminated, while others will remain in the browser settings.
 
Cookies can help the website to provide the user with a more pleasant and smooth experience. These cookies cannot collect any information on your computer or files. The website uses persistent cookies.  They are saved on the user's computer and stored on it until the specified expiration date or until the user removes them.
 
Information is collected in order for JSC "Hidrobalt" to be able to:
Provide personalized content
collect statistical information about the use of the site in order to constantly improve the design and functionality of the site.
understand how users use the site and help with issues related to the site.
to adapt general marketing communications and advertising based on the information you provide and information about the use of our platform, products or services and other websites. Therefore, when you visit the platform, we collect your advertising identifier (IDFA), the date and time of your visit, the duration, the source of the redirect and the way you browse the website and your browsing activities.
improve user feedback and feedback.
to carry out direct marketing and inform you about the new services and special offers of UAB Hidrobalt, which, in our opinion, would be useful to you, for example, by e-mail and by displaying advertising on third-party sites, such as Facebook, Google plus (when consent is not required);
to use or already use some third-party tools on our website, such as Google Tag Manager, YouTube, Google Maps, Google Analytics, social networks Facebook, Twitter, etc ., these third parties may also use cookies through our website. The use of cookies by these companies is subject to their privacy policy, not the privacy policy of UAB Hidrobalt.
 
Withdrawal of consent or other objection to data processing for direct marketing purposes
In such cases, when we process personal data with your consent, you will have the opportunity to withdraw your consent. We may have other legal bases for the processing of your personal data for other purposes mentioned above. In some cases, we may also provide direct marketing messages to you without your consent, guided by our legitimate interests. You have the right to opt out of direct marketing at any time. You can do this by emailing us to info@hidrobalt.lt or by contacting us directly.
 
Protection of your personal data
The transmission of information over the Internet is not completely secure. We undertake to make every effort to protect your personal data, but we are still unable to ensure the absolute security of your personal data transferred on our platform. By transmitting any information, you also assume the risks associated with its transmission. Upon receipt of your personal data, we will apply strict procedures and security measures in relation to such data.
 
Other websites to which links are provided on our platform
UAB Hidrobalt is not responsible for the information or content of websites that provide links to www.hidrobalt.lt website or to which links are provided on our platform. Most often, links to other sites are provided only as informational links that may be useful to our users.
 
If you use the link provided and switch from our platform to another website, our privacy policy ceases to be valid. Browsing and activities on other websites, including websites that link to on our platform, are subject to the terms and policies of that website. Always familiarize yourself with those rules and policies before proceeding with your browsing experience.
 
Deleting cookies and changing their settings
If you want to delete all cookies on your computer, you can easily do this, depending on which browser you are using:
 
Google Chrome browser
Mozilla Firefox browser
Microsoft EDGE browser
 
 Visit Your Online Choices to opt out of various interest-based advertisements at: www.youronlinechoices.com/lt/.
Google Analytics. To prevent Google Analytics from providing data about you, you can download and install the Opt-Out Browser Add-On browser extension for Google Analytics by following the instructions here –  tools.google.com/dlpage/gaoptout. You can prevent Google from using cookies by visiting Google's opt-out page here –  www.google.com/policies/technologies/ads/.
Facebook ads. You can control how Facebook uses data to show you ads by turning off ads that may be based on interests and/or your relationships with specific advertisers in the "Advertising Settings" section. For more information, see the various Facebook pages to learn more about Facebook ads and cookies and how to update your settings:
lt-lt.facebook.com/policies/cookies/
lt-lt.facebook.com/about/ads
lt-lt.facebook.com/ads/preferences/edit/
 
More information about cookies and their principles of operation can be found on the Internet  at: http://www.allaboutcookies.org
 
In the case of third parties not listed in this section, please check their privacy and cookie policy to learn more about the advertisements displayed during your browsing process and how you can opt out of them
 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti